Är en eldriven skåpbil rätt för ditt företag?

Är en eldriven skåpbil rätt för ditt företag?

-

Marknaden för lätta nyttofordon håller på att förändras. Diesel är fortfarande det vanligaste drivmedlet för merparten av alla nyttofordon, men tillverkarna börjar i allt högre grad att erbjuda fordon för alternativa bränslen. Det mest intressanta alternativet för ägare och företagare kanske är den eldrivna skåpbilen.

Om ditt företag behöver en skåpbil, eller om du funderar på att uppgradera företagets fordonspark, är driftkostnaden en viktig faktor i beslutsprocessen. Kanske kan man inte avråda alla företag från att satsa på dieselfordon, men hos många företag, i synnerhet firmor som mestadels verkar i stadsmiljö, kan eldrivna bilar vara ett hållbart alternativ.

 

Varför uppgradera till en eldriven skåpbil?

I alla företag kan eldrivna fordon ge betydande fördelar, varav låga driftkostnader är en av de viktigaste. Den el som förbrukas av fordonet är betydligt billigare än motsvarande mängd diesel. I teorin bör dessutom servicekostnaderna bli lägre, eftersom eldrivna skåpbilar innehåller färre delar att inspektera, sköta och byta varje år.

Eldrivna fordon ger inte ifrån sig några emissioner alls vilket bidrar positivt till emissionsmålen för nya nyttofordon definierade av EU till år 2020. Det finns andra fördelar med att köpa en eldriven bil. Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Vidare är en ytterligare effekt av investering i eldrivna fordon den positiva publicitet som följer genom att vara en miljövänlig organisation.

Och det kan finnas fler ekonomiska fördelar: Lägre försäkringsavgifter och skatter för företagsbilar till anställda kan vara värdefullt. Att räkna av hela inköpskostnaden mot den beskattningsbara vinsten det första året, kan också vara en förmånlig möjlighet. Ytterligare en effekt av att investera i elfordon är den positiva publicitet som genereras när företaget lanserar sig som en miljövänlig organisation.

 

 

Vilka tillverkare erbjuder eldrivna modeller?

I synnerhet Nissan och Renault har starka positioner på marknaden för elfordon. Ledande modeller på marknaden för närvarande är Nissan e-NV200 och Renault Kangoo ZE, men båda dessa marknadsledare möter allt starkare konkurrens.

Peugeot Partner Electric, och kusinen Citroen Berlingo Electric, kombinerar en mångsidig interiör med en elektrisk drivlina, vilket kraftigt minskar ditt företags driftkostnader och koldioxidavtryck. Vidare har vi Iveco Daily Electric, som har förbättrats inom ett antal områden och blivit ett bra alternativ för stadsbaserade firmor på den brittiska marknaden.

En ny helelektrisk e-Crafter är på väg från Volkswagen, som redan har levererat de första exemplaren till ett antal större kunder i Tyskland, Storbritannien, Sverige och Nederländerna. Mercedes-Benz trappar upp satsningarna på elfordon, och siktar på att lansera ”eVito” under hösten 2018, och därefter en elektrisk version av Sprinter 2019.

Även Vauxhall har bekräftat att man under de närmaste åren kommer att ansluta sig till elfordonsmarknaden. Beträffande Ford har företaget inlett ett samarbete med Deutsche Post, för att leverera Transit-chassit till ”StreetScooter Work XL” – en eldriven specialskåpbil för Deutsche Post och DHL. Denna DHL-satsning är i nuläget inte aktuell för den svenska marknaden, men det skulle inte vara förvånande om situationen ändras inom en snar framtid.

 

Att tänka på

Räckvidden, dvs. den sträcka som kan köras på en enda laddning, är en avgörande faktor att ta hänsyn till när man ska köpa ett elfordon. Många saker kan påverka den specificerade räckvidden – från kallt väder eller användning av luftkonditionering, till extra nyttolast eller passagerare. Fram till 2017 hade nästan alla elbilar till försäljning på marknaden en räckvidd på upp till 170 kilometer. I praktiken var räckvidden snarare 96–128 kilometer, beroende på utomhustemperatur och körstil. Detta utan hänsyn till om fordonet kanske måste vara igång utan att köras.

På senare tid har dock Renault Kangoo uppgraderats och erbjuder en specificerad räckvidd på 273 kilometer, vilket motsvarar cirka 200 kilometer i praktiken. Hack i häl på Renault ligger Nissan, som har uppgraderat sin e-NV200 till en specificerad räckvidd på 280 kilometer. Renaults egen forskning har visat att den genomsnittliga skåpbilsföraren kör ungefär 112 kilometer per dag, vilket innebär att den specificerade räckvidden för de flesta elfordon är ett lämpligt alternativ. Många eldrivna fordonsmodeller har också funktioner för att värma upp sätena och kupén medan fordonet är anslutet till elnätet. Sådana funktioner bidrar till att minska belastningen på batteriet under körningen.

Långväga resor med elfordon kan bara göras om du är säker på att det finns laddningsmöjligheter längs vägen och vid slutmålet. Tiden för att ladda fordonet bör också tas med i beräkningen. Citybaserade budfirmor, lokala myndigheter, allmännyttiga företag, små till medelstora företag och mindre firmor tillhör därför gruppen som har mest att vinna på att uppgradera till elfordon, enligt experterna.

Lastkapacitet och användarvänlig lastning är ytterligare två viktiga aspekter att överväga inför ett fordonsköp, oberoende av bränsletyp. Ju tyngre skåpbilen blir, desto större blir energiförbrukningen. Men en eldriven skåpbil är inte mindre kapabel att transportera stora laster än en motsvarande dieselbil. Nissan e-NV200 till exempel, har samma lastvolym som sin motsvarande dieselversion. Den har dessutom en nyttolast på 770 kg, vilket är ungefär 40 kg mer än dieselversionen. Och Renault Kangoo ZE har en nyttolast på 650 kg, vilket är 20 kg mer än standardversionen av Kangoo-skåpbilen.

Batterierna i en eldriven skåpbil står för en stor del av fordonets vikt. Och behövs det längre räckvidd, krävs det tyngre batterier. För att kompensera för batterivikten – och inte försämra skåpbilens nyttolast – är det viktigt att använda inredning med låg vikt och andra lätta tillbehör. Ultra-höghållfast stål minskar inredningens vikt kraftigt, utan att inverka på vare sig säkerhet eller nyttolast. Med eldrivna skåpbilar är det större risk för att orsaka skador på fordonets batteri och ledningar när man monterar beslag och liknande genom att borra direkt i golvet. Det är därför en nödvändig idé att välja ett icke-förstörande” golv, inredning och som kan installeras med lim.

 

Tillägg för Storbritannien: Det brittiska transportdepartementet har nyligen beslutat att öka tröskelvikten för eldrivna lätta nyttofordon, från 3,5 ton till 4,25 ton. Detta är i enlighet med rekommendationerna och hjälper till att kompensera för drivlinans vikt i elfordon.

 

 

Är elektrisk drivning framtiden?

Norge är hittills världsledande inom användning av eldrivna fordon. Från skatte- och momsfria inköp till fri parkering och laddning – framgångarna är resultatet av ett antal lokala och nationella incitament. Den norska huvudstaden har också bidragit till etablerandet av en robust infrastruktur för laddning av elfordon.

Biltillverkarnas inställning till elfordon börjar förändras. Klimatförhandlingarna i Paris har lett till åtstramade regler för koldioxidutsläpp från fordon, vilket gör att fossila bränslen fasas ut. 

Den snabbt ökade försäljningen av elfordon på den kinesiska marknaden har också haft betydelse. Kina är nu världens största marknad, och domineras av inhemska tillverkare. Icke-kinesiska tillverkare är därför extremt angelägna om att ta sig in på den växande kinesiska marknaden, och att samtidigt begränsa importen av kinesiska bilar till Europa.

Med säkra och robusta inredningslösningar och förbättrad batteriteknik, börjar elfordon bli ett mycket vettigt alternativ i ekonomiskt hänseende. Intresset för elfordon ökar, och myndigheter och bilindustrin visar allt större benägenhet att stödja en övergång till eldrivna fordon för både privat och kommersiellt bruk.

Kontakta vårt team för att få mer information om Modul-Systems produkter och uppgraderingar för eldrivna skåpbilar.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera