elektronisk körjournal

Modul-Fleet

MODUL-FLEET

Vill du på bästa sätt möta ditt företags växande mobilitet, reducera affärsrisken kopplad till bilinvesteringar samt öka effektiviteten och lönsamheten i din organisation?

Med Modul-Fleet kan du minska din administration, visualisera din planering, följa din flotta live samt mäta och analysera utfallet.

Fördelar

  • Ökad effektivitet/lönsamhet. Visualiserar din planering så att du kan eliminera flaskhalsar, öka din effektivitet och förbättra din lönsamhet.
  • Minskad administration. All information samlad på ett ställe tillsammans och hög automation leder till minskad administration och mer tid hos kund.
  • Användarvänligt. Enkelt och intuitivt gränssnitt där användaren själv kan administrera sina ändringar. Kan integreras med diverse affärssystem och annan mjukvara.
  • Kostnadseffektivt. Kräver ingen investering i dyr hårdvara eller SIM-kort. Kan enkelt byggas ut/modifieras allteftersom flottan växer eller behoven ändras.

VAD ÄR DET?

Modul-Fleet är ett fleet management-system som innehåller funktionalitet för schemaläggning, orderläggning och rapportering av arbetstid. Du får tydlig och lättöverskådlig information som kan användas som underlag vid fakturering samt för att analysera och mäta utfallet. En digital, automatiskt genererad körjournal är inkluderad.

VAD GÖR OSS ANNORLUNDA?

Planering och administration av bilflottan går hand i hand. I Modul-Fleet integreras schemaläggningen med fordonshanteringen och du samlar all information på ett och samma ställe.

Modul-Fleet är designat för din smartphone, surfplatta och dator och kräver ingen hårdvara utöver den dongel som enkelt ansluts till fordonets OBD-uttag. Eftersom all dataöverföring sker via Bluetooth behövs inte heller något SIM-kort med tillhörande abonnemang.

HUR FUNGERAR DET?

OBD-dongeln hämtar all relevant data från bilen. Informationen överförs automatiskt till respektive förares smartphone via Bluetooth och synkas till molnet så snart telefonen är ansluten till Internet.

Via appen kan varje förare enkelt administrera sin körjournal, ta emot schemauppdateringar, rapportera arbetstid samt hålla kontakten med övriga förare och kontoret.

VILKA MÖJLIGHETER FINNS?

Modul-Fleet är uppbyggt av moduler. Du kan välja ett färdigt paket eller skräddarsy din egen specifikation. Du hittar mer information om respektive modul nedan.

Körjournal

All resedata lagras automatiskt i den digitala körjournalen som minskar administration och underlättar vid en eventuell skatterevision. Körjournalen registrerar den data som Skatteverkets kräver.

MY VEHICLE

Här samlas relevant information om fordonsstatus och körbeteende, såsom exempelvis bränsleförbrukning, utsläppsnivåer och eventuella varningar. Du får transparent, relevant och lättförståelig data som kan ligga till grund för att reducera kostnader och eliminera säkerhetsrisker.

SCHEmaläggare

Mycket kan hända under en dag. Schemaläggaren möjliggör interaktiv och transparent planering som hjälper dig maximera antalet kundbesök och öka din lönsamhet. Tillgänglig i appen samt på webben.

Arbetstid

Uppdrag kan ta längre tid än planerat. Genom att rapportera arbetstid direkt i appen minskar du administrationen och får en överblick över schemalagd tid jämfört med faktiska timmar.

Chat

Mycket kan hända under en dag och planeringen kan ändras. Med en livechat förenklar du kommunikationen i teamet. Det är möjligt att chatta med en enskild person eller i grupp.

Beställningsverktyg

Oplanerade resor för att hämta verktyg och material tar tid och kostar pengar. I beställningsverktyget lägger du enkelt dina beställningar och checkar av att allt finns med innan avfärd.

LIVEpositionering

Ger en överskådlig bild över var respektive fordon befinner sig, vilket underlättar vid tilldelning av uppdrag samt innebär ökad säkerhet för förarna. Genom att kombinera livepositioneringen med schemaläggaren får du direkt feedback på hur fordonen rör sig, så att du kan optimera dina rutter.

Flera förare

Med poolbilsfunktionen kan flera förare vara kopplade till samma dongel och fordon.

ANALYSer & Rapporter

Du får en detaljerad, visuell överblick över schemalagd tid jämfört med verklig tid, vilket hjälper dig att analysera situationen och identifiera flaskhalsar. Du kan snabbt och enkelt ta fram underlag för fakturering.

Tack vare öppen källkod kan Modul-Fleet integreras med diverse affärssystem och annan mjukvara.

Vilken lösning är bäst för dig?

 

STARTER

Smidig och tillförlitlig körjournal som administreras direkt i appen med summering på webben.

PROFESSIONAL

Erbjuder i tillägg till STARTER information om fordonsstatus och körbeteende, schemaläggare, möjlighet att rapportera arbetstimmar och chatfunktionalitet.

ENTERPRISE

Erbjuder i tillägg till PROFESSIONAL funktionalitet för orderläggning, underlag för fakturering, dokumentation och aggregerade rapporter.

* Integration mot andra system och specialanpassningar möjliga.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du boka ett möte med någon av våra säljare?
Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Eller klicka här för att se om din fråga redan har besvarats:

Gå till Frågor & Svar

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera