Vi öppnar kontor i Finland

-

Eftersom det finns en tilltagande efterfrågan av att dagligen kunna möta våra kunder har vi beslutat att öppna försäljningskontor i Finland med start fr.o.m. 1 november 2011. Modul-System Finland Oy, Helsingfors. 

Utvecklingen ses dels i ljuset från den lyckade lanseringen av Modul-Systems nya inredningssortiment, dels från ökad efterfrågan på kvalitetslösningar som den finska marknaden ställer. Det finns också en hel del intressanta och utvecklande kundsegment i Finland som är viktiga för Modul-System att kunna serva med sina flexibla produkter och tjänster. Ett växande behov för fler universella lösningar till globalt växande företag, gör att vi på Modul-System nu är redo att implementera dessa på ett enhetligt sätt. 

            
För mer information, vänligen kontakta: 

 

Timo Liikanen, Sales Director, Modul-System Finland Oy 
timo.liikanen@modul-system.fi
+358 40 4161 891 

Henrik Persson, Head of Nordic Region, Modul-System Group 
henrik.persson@modul-system.com
+46 31 746 87 08 

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera