Allmänna villkor

 

1. Allmänt
Följande allmänna villkor gäller från 2024-01-01. De allmänna villkoren gäller, om annat ej skriftligen avtalats, alla leveranser av produkter och tjänster från Modul-System HH AB.

2. Beställning
Alla beställningar skall göras skriftligen och är bindande. Köpare uppmanas att kontrollera att den mottagna orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

3. Leveranstid
Enligt överenskommelse. I regel lämnar produkterna vårt fabrikslager i Mullsjö sju (7) arbetsdagar efter beställningsdagen.

4. Leveransvillkor
Fritt vårt lager (Ex Works, Incoterms 2010) om annat ej särskilt överenskommits. Fri frakt gäller för samtliga beställningar över 18 000 SEK exkl. moms.

5. Risk
Risken övergår till köparen när varan avlämnats till förste transportör.

6. Emballage
Engångspallar/kragar debiteras per styck. Övrigt emballage är inkluderat i priserna.

7. Äganderättsförbehåll
Godset förblir Modul-Systems egendom intill dess full betalning har erlagts.

8. Garanti
Modul-System lämnar 5 års garanti på egentillverkade produkter samt på arbete utfört av Modul-System Service Center. För alla elartiklar lämnas 2 års garanti. På övrigt sortiment följs respektive leverantörs garantivillkor. Vid åberopande av garanti gäller faktura som garantisedel.

9. Reklamation och Retur
Kunden har rätt att reklamera felaktiga produkter inom rimlig tid efter mottagandet.
Returer accepteras endast efter godkännande från Modul-System. Det returnerade godset skall åtföljas av en från Modul‑System tillhandahållen retursedel med returnummer. Produkter som returneras utan godkännande och/eller saknar retursedel med returnummer kommer att skickas tillbaka till avsändaren på dennes bekostnad. Returnerat gods skall levereras i oskadat skick samt i obruten förpackning. Hanteringskostnad för returer förorsakade av kund uttages med femton procent (15%) av ordervärdet, dock minst 300 kr. Returfrakt betalas av köparen. Tidsfristen för returer som ej avser garanti eller reklamation är begränsad till tio (10) arbetsdagar från beställningsdatum. Specialbeställda och/eller specialproducerade varor kan ej returneras.
 
10. Inbokade montagetider hos Modul-System
Eventuell avbokning av montagetid hos Modul-System måste ske senast 24 timmar före inbokad tid. Vid utebliven avbokning eller utebliven ankomst debiteras en avgift om 1 495 SEK.

11. Betalningsvillkor
Om annat ej är överenskommet skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Obetalda fakturor överlämnas till inkasso och påföres dröjsmålsränta samt inkassoavgifter.

12. Priser
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms, tullar, frakter och skatter. Modul-System förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priserna samt rätten att tillämpa vid leverans gällande pris.

13. Moms
Tillkommer med vid faktureringstillfället gällande skattesats.

14. Force majeure
Ingen av avtalsparterna skall vara ansvarig för försening till följd av händelser utanför partens kontroll, så kallad force majeure.

15. Tvister
Vid eventuella tvister mellan parterna tillämpas svensk lag och tvisten skall avgöras i svensk domstol.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera