Allmänna villkor

 

Generellt
De allmänna villkoren gäller, om annat ej skriftligen avtalats, alla leveranser av produkter och tjänster från Modul-System HH AB.

Leveranstid
Enligt överenskommelse. I regel lämnar produkterna vårt fabrikslager i Mullsjö sju arbetsdagar efter beställningsdagen.

Leveransvillkor
Fritt vårt lager (Ex Works, Incoterms 2010) om annat ej särskilt överenskommits. Fraktfritt vid alla beställningar över 15 000 kr exkl. moms.

Risk
Risken går över på köparen när varan avlämnats till förste transportör.

Emballage
Engångspallar/kragar debiteras per styck. Övrigt emballage är inkluderat i priserna.

Äganderättsförbehåll
Godset förblir Modul-Systems egendom intill dess full betalning har erlagts.

Garanti
Modul-System lämnar 5 års garanti på egentillverkade produkter samt på arbete utfört av Modul-System Service Center. För alla elartiklar lämnas 2 års garanti. På övrigt sortiment följs respektive leverantörs garantivillkor. Vid åberopande av garanti gäller faktura som garantisedel.

Retur
Returnerat gods skall levereras i oskadat skick samt obruten förpackning. Inga returer godkännes utan överenskommelse med Modul-System. Hanteringskostnad för returer förorsakade av kund uttages med 15 % av ordervärdet, dock minst 300 kr. Inga returer som saknar returnummer mottages. Begränsad tid för returer som ej avser garanti eller felaktig funktion är 10 dagar. Returnerat gods skall alltid åtföljas av ifylld retursedel. Returfrakt betalas av köparen.

Inbokade montagetider hos Modul-System
Ej avbokad montagetid (senast 24 timmar innan inbokad tid) debiteras med 1000 kr.

Betalningsvillkor
Om ej annat överenskommits skall betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Obetalda fakturor överlämnas till inkasso och påföres dröjsmålsränta samt inkassoavgifter.

Priser
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms, tullar, frakter och skatter. Modul-System förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra priserna samt rätten att tillämpa vid leverans gällande pris.

Moms
Tillkommer med vid faktureringstillfället gällande skattesats.

Force majeure
Ingen av avtalsparterna skall vara ansvarig för försening till följd av händelser utanför partens kontroll, så kallad force majeure.

Tvister
Vid eventuella tvister mellan parterna tillämpas svensk lag och målet skall avgöras i svensk domstol.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera