Modul-System stämmer Sortimo

-

Modul-System har nyligen lämnat in en stämningsansökan till domstol i München, då företaget anser att låsanordningen i en av Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbHs lådor utgör intrång i ett av Modul-Systems bruksmönster som registrerats i Tyskland. 

”Vi är stolta över våra produkter och vår produktutveckling, liksom den nytta våra produkter och system ger våra kunder. Modul-System gör betydande investeringar i förbättring och utveckling av våra produkter och det är viktigt för oss att skydda våra tillgångar. Vi ser allvarligt på alla intrång i våra immateriella rättigheter och tvekar inte att vidta rättsliga åtgärder ifall uppgörelse i godo inte kan nås inom rimlig tid” säger Thomas Johansson, vice-vd för Modul-System. 

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera