Lifco förvärvar verksamhet för bilinredningar i Danmark

-

Lifco har idag tecknat avtal om att förvärva Saniståls danska bilinredningsverksamhet. Med förvärvet blir Lifco den ledande aktören i Danmark på marknaden för inredning till servicebilar. 

Den förvärvade verksamheten hade 2014 en nettoomsättning på cirka 25 miljoner DKK och kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions. Förvärvet kommer inte att ha någon signifikant effekt på Lifcos resultat per aktie under innevarande år. 

Lifco erbjuder inredning till servicebilar under firmanamnet Modul-System. I Storbritannien verkar bolaget också under namnet Tevo. Modul-System är ett av de ledande bolagen på de europeiska marknader där bolaget verkar. 


För mer information, kontakta gärna: 

David Mickelson 
VD Modul-System 
Tel +46 705 468 702 
E-post david.mickelson@modul-system.com
 
Åse Lindskog 
Media och investerarrelationer 
Tel +46 730 244 872 
E-post ir@lifco.se

             

Om Lifco 
Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har cirka 100 bolag i 30 länder. Koncernen omsatte 2013 drygt 6 miljarder kr och hade en EBITA-marginal på 11,5 %. Läs gärna mer på www.lifco.se

 

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera