Trä eller metall – vilken inredning väljer du?

Trä eller metall – vilken inredning väljer du?

-

Att välja inredning till din transportbil är ett viktigt beslut. Du behöver tänka på allt från transportskador till repor, bucklor och läckage. Dessutom kan ofullständigt förankrad last ge upphov till en kladdig, rörig och farlig röra i bilen. Med rätt inredning får du en smart, säker och trevlig arbetsmiljö, där du kan arbeta effektivt och öka företagets produktivitet.

För att kunna välja en optimal inredningslösning är det viktigt att tänka igenom vad som kommer att transporteras i fordonet. Genom att fastställa användningsfrekvens samt vikt och storlek på transporterat gods, kan du bestämma vilken typ av inredning som passar bäst för just dina behov. En annan sak att fundera på är vilket material som är mest lämpligt: inredning finns i olika material, allt från trä till metall.

 

 

En fråga om vikt

Den första impulsen för många är nog att bygga en bilinredning av trä. Ett enklare plywoodgolv och inredning av trä kan vara en enkel och relativt billig lösning. Om du mestadels transporterar ett fåtal verktyg, till exempel för att montera levererade konsumentvaror, finns ett antal lösningar som vanligtvis kan monteras inom en dag.

Det är dock viktigt att komma ihåg att trä har vissa begränsningar. Fordonets insida skyddas, men inredningen måste behandlas noggrant för att förhindra att vätskor tränger in i materialet. En träinrednings främsta begränsning är vikten. Trä är tungt och en inredningslösning av trä knaprar på fordonets nyttolast. Nyttolasten för en skåpbil är dess bruttovikt, dvs. skåpbilens tillåtna totala vikt, inklusive fordonets egen vikt samt passagerare och last. Att inte överskrida nyttolasten för en skåpbil är viktigt för att få ett säkert fordon samt hålla sig inom lagens ramar. Om du lastar fordonet till högre vikt än tillåten axelvikt riskerar du böter.

Att välja rätt typ av ramverk kan vara problematiskt – många produkter inverkar väsentligt på fordonets vikt. Höghållfast stål är ett mycket bra alternativ till trä. Modulära inredningar av metall är enkla att installera och har mycket lägre vikt än trä. En inredningslösning av metall väger hälften så mycket som motsvarande inredningslösning av trä.

 

 

En avancerad metallinredning med låg vikt kan generera rejäla besparingar. Med en lägre vikt på inredningen finns det utrymme att öka vikten inom andra områden – till exempel genom att lasta mer. Med kapacitet för att transportera mer kan du utföra fler leveranser eller minska antalet resor per dag. Det är positivt för din effektivitet och får i slutändan en positiv effekt även på företagets kostnader. 

Tunga inredningar kan dessutom ge upphov till ökad bränsleförbrukning. Detta försämrar kostnadseffektiviteten och blir särskilt märkbart för stora fordonsflottor. Lägre bränsleförbrukning innebär lägre kostnader, men är också positivt för företagets koldioxidavtryck.

En säkerhetsaspekt

Förvaring och inredningar för skåpbilar handlar inte bara om nyttolaster och vinstmarginaler. Hur ett fordon lastas kan vara skillnaden mellan liv och död. En transportbils lastutrymme kan innehålla många olika sorters föremål. Att verktyg har placerats i lådor innebär inte automatiskt att de är ”oskadliggjorda”. Även ett till synes ofarligt föremål kan bli livsfarligt vid en kollision.

Säkerheten är en ständigt aktuell faktor och både förare och ägare måste vara medvetna om farorna. Olika typer av försäkringsregler är en annan aspekt som gör att många större företag endast väljer inredning som har godkänts i krocktester.

Undermåligt utformade inredningssystem klarar inte de laster som uppstår vid en typisk kollision. En sådan inredning kan själv bli en livsfarlig projektil. Ett inredningssystem av trä kan kännas tillräckligt robust när du bromsar in eller gör snäva svängar, men vid en kollision kan det bli problem. Träinredningen störtar samman och utrustningen kastas framåt med sådan kraft att den går rakt igenom mellanväggen, som många annars tror ger ett säkert skydd.

Ingen inredning, oavsett material, får återanvändas efter en olycka. En metallinredning böjs visserligen vid en kollision men klarar mycket högre krafter innan den går sönder, jämfört med en motsvarande träinredning. Det är viktigt att känna till.

 

 

Avkastning på investeringen

En inredning av trä kan vara ett billigare alternativ, men ett metallsystem är mer kostnadseffektivt på sikt. Ett träsystem installeras vanligen bara en gång och har begränsad livslängd. Det är normalt svårt att flytta över systemet till ett annat fordon. Köper du en ny bil måste den utrustas med ett nytt inredningssystem.

Ett modulärt inredningssystem av metall är i allmänhet en mer mångsidig lösning. Metallsystem är oändligt mycket säkrare och även designade för att hålla längre, vilket innebär större avkastning på investeringen.

Metallinredningar erbjuder också bättre funktion. Trä är mycket tjockare än metall, vilket blir ett problem när du försöker skapa effektiva förvarings- och inredningslösningar. Med en väl utformad metallinredning kan du ta vara på så mycket som möjligt av det tillgängliga utrymmet. I bästa fall kan du till och med använda ett mindre fordon.

 

 

Från säkerhetsskåp för eldrivna verktyg till lådor för reservdelar – inredningssystem av metall har ett mycket brett funktionsområde. De har lång livslängd, är mångsidiga och kan flyttas mellan fordon. En metallinredning ökar också fordonets andrahandsvärde.

Metallinredningar av god kvalitet bidrar till högre effektivitet. När fordonen är välorganiserade invändigt effektiviseras arbetsrutinerna, vilket i slutändan påverkar företagets renommé.

Läs mer om våra lätta inredningslösningar eller kontakta vårt team för att diskutera dina behov.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera