Belysning till ditt arbetsfordon

Belysning till ditt arbetsfordon

-

Att ha lämplig belysning i ditt arbetsfordon är av yttersta vikt. Belysningen gör att arbetet kan utföras med högsta kvalitet och bidrar till en säkrare arbetsplats för både dig och andra.


Belysningens betydelse

Många hantverkare använder sina arbetsfordon på kvällar och nätter. Vid arbete i mörker är förstås fullgod belysning av avgörande betydelse, men även under dagtid kan den invändiga belysningen i många fordon vara otillräcklig. Bortsett från i vissa fall bakrutan brukar servicebilar inte ha några ytterligare fönster. Dessutom installerar de flesta fordonstillverkare endast ett fåtal lampor. Även om vissa har börjat installera LED-belysning i sina nya fordon behövs det allt som oftast extra belysning inuti bilen.

 
Det är väl så viktigt att utsidan av fordonet är ordentligt upplyst. När man arbetar i en mörk miljö, eller på dygnets mörkare timmar, är det viktigt att kunna se ordentligt när man rör sig fram och tillbaka mellan bilen och arbetsplatsen. Dessutom kan vissa jobb omfatta arbetsmoment som måste utföras utanför fordonet. Lämplig belysning bidrar till en säker arbetsmiljö och ger goda förutsättningar att utföra arbetet på bästa sätt.

Företag som exempelvis elbolag måste ofta ta sig till mer avlägsna platser och kunna hantera utmaningar som smala skogsvägar och skuggiga skogsområden. Då är det viktigt med lämplig utvändig belysning – inte bara för att operatörerna ska se ordentligt utan även för att belysningen ska fungera som en varning för andra fordon. I Skandinavien är dagarna väldigt korta under vintermånaderna och på vissa ställen har man under delar av året inget dagsljus alls. Tillräcklig utvändig och invändig belysning spelar en viktig roll för alla som jobbar under dessa krävande förhållanden.


Utvändig belysning

Det finns en mängd olika typer av utvändig belysning, allt från varningsljus och blixtljus till LED-ljusramper. Dessa ger bra sikt för den som utför arbetet och uppmärksammar andra trafikanter på närvaron av ett arbetsfordon. Lämplig belysning bidrar med andra ord till en säker arbetsmiljö.

Varningsljus, blixtljus och ljusramper är väldigt vanliga. Blixtljus monteras ofta i bak på fordonet, på dess sidor eller i grillen. Blixtljus kan göra mer än att bara lysa upp området framför ett fordon. Vid behov kan hörnblixtljus, som ger upp till 360 graders belysning, installeras.

Tack vare LED-tekniken är dagens utvändiga belysning inte särskilt störande. Ett brett utbud av riktade blixtljus kan monteras på olika ställen på ett fordon. Hide away LED-miniblixtljus är en ganska ny innovation. De kan i vissa fall ersätta ljusramper och passar alla lätta lastbilar. Hide away-blixtljus kan monteras på ett antal olika sätt, exempelvis i framljus- eller bakljushus, stötfångare eller dörrpaneler. 

Traditionella halogenlampor har ersatts av LED-lampor med mycket längre livslängd. LED förbrukar också mindre el vilket är en viktig faktor eftersom arbetsfordon ofta lämnas med tändningen på, särskilt om belysningen används för att hålla arbetsområdet upplyst. Då är det viktigt att batteriet inte tar slut och att man är medveten om hur mycket ström belysningen kräver. En batterivakt kan förhindra att bilbatteriet töms.

Med flera LED-belysningslösningar med både orange varningsljus och blixtljus får man hög prestanda och flexibilitet. Lampor med orange blinkande ljus är hårt reglerade och testade för att uppfylla regionala och internationella EMC-krav.

Det är viktigt att montera certifierade lampor i alla fordon eftersom certifieringen garanterar produktens prestanda och allmänna säkerhet. Även om icke-certifierade lampor fortfarande säljs av skrupelfria importörer är säkerhetscertifieringen ett krav för tillverkare. De flesta auktoriserade verkstäder installerar inte produkter som inte har korrekt certifiering.

Invändig belysning

Vanligtvis monteras flera ljuslister i taket på ett fordon för att ge adekvat invändig belysning. Men ljuslister kan även monteras på undersidan av hyllor och ovanför arbetsbänkar för att effektivt belysa arbetsytor med nedåtriktat ljus.

Hurtsbelysning och extra hyllbelysning gör också att man ser bättre inuti bilen. Hurtsbelysning bidrar till att man snabbt kan hitta de verktyg och den utrustning man letar efter. Hurtsbelysning är särskilt praktiskt när den installeras på hurtsar som öppnas utifrån bilen genom sidodörren.


 


Invändig belysning i taket på fordonet kan skapa skuggor. Därför är det bra att montera nedåtriktad belysning på hyllornas undersidor för att belysa utrustningen på hyllan nedanför. Invändig belysning gör det möjligt för användaren att hitta exakt det man behöver när man behöver det, vilket gör arbetet betydligt effektivare.

Vissa lampor har magnetfot. I stället för att behöva borra och placera lamporna i fasta fixturer, kan belysning med magnet placeras på olika ställen på såväl fordonets insida som utsida. De här flexibla belysningsprodukterna kan användas exakt när och där de behövs.

I kombination med golv i lättviktsaluminium kan strategiskt placerad belysning ge en ljus och väl synlig interiör i alla servicebilar och därmed avsevärt förbättra användarens arbetsförhållanden. Ett välorganiserat och väl upplyst fordon ger ett bra intryck, så att kunderna känner att de har att göra med ett välorganiserat och effektivt proffs.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera