Fördelarna med DC/DC-laddare

Fördelarna med DC/DC-laddare

-

I många kommersiella fordon används en allt större mängd elektrisk utrustning. För att driva utrustningen krävs det alltmer ström. Därför är det vanligt att extrabatterier installeras i fordonen.

Extrabatterierna kommer i olika storlekar och med olika specifikationer och används för att driva utrustning som för tillfället inte kan anslutas till det fasta elnätet. Ett fulladdat extrabatteri är en förutsättning för många hantverkare som behöver en tillförlitlig strömkälla för att driva elektrisk utrustning. Att komma till arbetsplatsen och inte kunna utföra arbetsuppgifterna leder till missnöjda kunder och förlorad inkomst.

 

 

Det finns olika typer av laddningssystem för extrabatterier. Ett vanligt alternativ är ett så kallat spänningskänsligt relä. Men en DC/DC-laddare är ett mer innovativt alternativ. I båda fallen får extrabatteriet laddning från fordonets startbatteri, men det är också enda likheten.

Vid användningen av ett relä isoleras startbatteriet från extrabatteriet, så att endast startbatteriet laddas när motorn startas. När laddningsspänningen når en viss nivå aktiveras reläet så att både startbatteriet och extrabatteriet laddas. När motorn stängs av och batterispänningen sjunker slås reläet från så att startbatteriet isoleras från extrabatteriet. Extrabatteriet kan sedan driva annan utrustning utan att startbatteriet dräneras.

När ett relä används kommer extrabatteriet alltid att ha lite lägre laddning än startbatteriet. I vissa fall kan detta leda till att batteriet slutar fungera i förtid, på grund av sulfatering. Dessutom kan laddströmmen till extrabatteriet sjunka ju mer startbatteriet laddas, vilket innebär att det tar längre tid att ladda extrabatteriet.

Förare av kommersiella fordon upplever ofta problem med batteriernas laddningskapacitet. Detta beror i många fall på att tillverkarna utrustar sina lätta fordon med smarta generatorer, för att kunna efterleva strikta regler kring bränsleförbrukning och utsläpp. Det här gör det extremt svårt att ladda extrabatterier med den konventionella relämetoden. Nuförtiden finns det smarta generatorer i de flesta fordon. Trots det har de ofta ett reläbaserat laddningssystem som standard.

 

 

Reläets funktion baseras på spänningströsklar, som får reläet att koppla in eller koppla från start- och extrabatteriet vid en viss punkt, vilket ska säkerställa att extrabatteriet alltid laddas närhelst motorn är igång. Men när bilen är utrustad med en smart generator kan utspänningen falla till en nivå som gör att reläet kopplas från, trots att bilen är igång. När den intelligenta generatorns utspänning är lägre än laddningsspänningströskeln sker alltså ingen laddning. Därmed får inte extrabatteriet så mycket laddning som om det vore anslutet till ett system med en konventionell generator. Reläer kan slås till och från ofta, på grund av stora och snabba spänningsvariationer från den smarta generatorn. Detta orsakar slitage på högströmskontakterna, som därmed är benägna att gå sönder i förtid.

Det är här som DC/DC-laddaren kommer till sin rätt. DC/DC-laddaren är ett effektivt alternativ till reläer. Den fungerar i stort sett likadant som en batteriladdare för hemmabruk, men ansluts till fordonets startbatteri i stället för det fasta elnätet. En DC/DC-laddare ger två helt separata elsystem. När motorn inte är igång är startbatteriet elektriskt isolerat från extrabatteriet. Detta säkerställer att inget av batterierna kan ladda ur det andra, och att extrabatteriet alltid kan hållas fulladdat. I lätta nyttofordon med smarta generatorer tar DC/DC-laddaren, till skillnad från ett relä, de kraftigt varierande utspänningarna från den smarta generatorn och ökar eller minskar spänningen till ett optimalt värde för extrabatteriet vid den specifika tidpunkten.

 

 

Fordon med konventionella generatorer kan använda antingen ett relä eller en DC/DC-laddare för att ladda extrabatteriet, men DC/DC-laddaren ger alltid ett djupare laddningstillstånd.

Varje batteri har en maximal laddström som det kan ta emot och därför rekommenderas att man använder en laddare av lämplig storlek för det specifika batteriet. I allmänhet gäller att: ju mindre batteri, desto lägre maximal laddström. Om ett batteri endast kan ta upp 25 ampere, går det inte snabbare att ladda med en 40 A-laddare än med en 30 A-laddare. Extrabatteriet laddas inte nödvändigtvis snabbare med en större laddare.

Modul-Systems 30 ampere DC/DC-laddare innehåller specialprogramvara som säkerställer att extrabatteriet laddas snabbare än med andra produkter på marknaden, utan att minska batteriets livslängd. Modul-Systems DC/DC-laddare levereras med monteringstillbehör, vilket ger enkel installation och säkerställer korrekt inkoppling av ledningar och säkringar. Modul-Systems DC/DC-laddare är en effektiv laddningslösning för extrabatterier, och ger en tillförlitlig strömkälla för hantverkare i farten.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera