Last Mile-leveranser

Last Mile-leveranser

-

Att transportera artiklar från transportnav till deras slutliga destination och uppfylla ”last mile”-steget i leveranskedjan i dagens e-handelsvärld.

Den kraftiga ökningen av e-handeln har drivit på förändringen i antalet leveranser och deras frekvens, och särskilt i tätbefolkade och stadsområden. Det stigande antalet last mile-leveranser i bebyggda områden bidrar kraftigt till trafikstockningar och ökande koldioxidutsläppsnivåer. Klimatförhandlingarna i Paris har lett till åtstramade regler för koldioxidutsläpp från fordon, vilket gör att fossila bränslen fasas ut. I takt med att regeringar åtar sig att uppnå nollutsläppsmålet ökar biltillverkarna dramatiskt sina ansträngningar för att svara på en växande efterfrågan på hållbara fordon från kunderna.

Logistikföretag söker olika sätt att hantera klimatförändringar. Elektrifieringen av fordon är något som i allt högre utsträckning upptar tankarna hos de operatörer för vilka miljömässig hållbarhet är avgörande för företagens framtid.

Thomas Johansson, vice VD för Modul-System, arbetar i skåpbilsinredningsbranschen och har förstahandskunskap om dessa utvecklingstrender på marknader för lätta nyttofordon (LCV). Thomas förklarar hur elektrifieringen av skåpbilar ”verkligen är den stora trenden för tillfället. Det är troligt att elektriska skåpbilar kommer att börja ta över marknaden. Detta kommer ske långsammare än för bilmarknaden, men marknaden för skåpbilar, som traditionellt ligger några år efter, kommer oundvikligen att följa samma trend”.

 

 

”Amazon-effekten”

E-handeln fortsätter att vara en tillväxtfaktor för många företag. ”Amazon-effekten” syftar på den dramatiska förändringen i shoppingmönster och kundernas förväntningar som har skapats av det nya, konkurrenskraftiga landskap som e-handeln utgör, och som till stor del drivs av online-återförsäljaren Amazon.

Konsumenterna kräver allt bekvämare alternativ för snabb, kostnadsfri leverans, vilket sätter press på andra företag att bokstavligen leverera den idealiska upplevelsen. Den perfekta leveransupplevelsen spelar en viktig roll när det gäller kundnöjdhet och bidrar i hög till en upprepad vana. Amazon-effekten är till stor del ansvarig för uppsvinget av last mile-leveranser och driver förändringar i paketleveranssektorn.

 

 

LCV:er visar vägen

I takt med att många städer helt förbjuder transittrafik i stadskärnan blir lastbilar alltmer ovälkomna. Det gör att lätta nyttofordon och i synnerhet elektriska skåpbilar ser ut uppsving i försäljningen.

Elektriska skåpbilar erbjuder en alltmer populär lösning på dilemmat med last mile-leveranser. Elektriska skåpbilar används i allt högre utsträckning i allt från låga till nollutsläppszoner. Elektriska skåpbilar kan inte bara stoltsera med noll utsläpp och obegränsad access till nollutsläppszoner i städerna, de är även ett lönsamt och kostnadseffektivt alternativ för många organisationer. 

Förutom att elektriska skåpbilar kräver mindre underhåll och har lägre driftskostnader än sina dieselmotsvarigheter, har de även andra fördelar som lägre skatt och kostnadsbesparingar till följd av statliga ”gröna” incitamentsprogram.

Deutsche Post DHL Group driver i dag den största elektriska fordonsflottan i Tyskland. Tillsammans med Ford tog gruppen fram StreetScooter WORK XL. StreetScooters avger vare sig koldioxid eller lokala luftföroreningar. Som en del av sin ambitiösa GoGreen-kampanj planerar gruppen att ersätta hela sin post- och paketleveransflotta i mitten av perioden med elfordon laddade med el som genererats från förnybara energikällor. 

Även om många paket som levereras dagligen är köp gjorda på Amazon, har dessa varor tills nyligen levererats av en mängd kurirer. Amazon skapade dock nyligen ett system där entreprenörer kan lansera lokala leveransföretag och leverera paket med hjälp av Amazons nya flotta. Amazon meddelade att man planerar att se till att alla transporter i framtiden blir koldioxidneutrala. Detaljhandelsjätten har som mål att 50 % av alla försändelser ska vara koldioxidneutrala senast 2030. Som ett resultat av detta projekt kommer Amazons flotta att inkludera elektrifierade fordon, och 100 eldrivna Mercedes Benz Sprinter-skåpbilar har redan köpts in, tänkta att användas i Tyskland.

 

 Image: DPDHL

 

Leverantörer av inredningar för skåpbilar spår framtida trender

Även om organisationer som prioriterar hållbarhetsfrågor är de första att hoppa på tåget när elektriska skåpbilar när dessa blir billigare, har de förutsättning att bli förstahandsvalet för många flottoperatörer. 

I samarbete med det globala logistikföretaget DPD har Renault nyligen presenterat ett elektriskt och autonomt LCV-koncept för leveranser i städer. EZ-PRO är byggd för att användas i stan och består av en bemannad pod som är länkad virtuellt till uppemot fyra lastbärande plattformar. DPD, som levererar 4,8 miljoner paket om dagen världen över, samarbetade med Renault för att identifiera realistiska scenarier för användningen av EZ PRO och kommer att fortsätta påverka utformningen av den.

 

Inredning av elektriska skåpbilar

 

För Modul-System är skåpbilsserien Modul-Express ett snabbväxande affärsområde. Modul-System ligger steget före och monterar redan lätta hyllor, golv och mellanväggslösningar för att skydda skåpbilens last. Stål med ultrahög hållfasthet används för att kraftigt minska tillbehörens vikt. Modul-Systems nuvarande ”last mile”-erbjudande uppfyller redan många av kraven på elektriska skåpbilar, med allt från ultralätta mellanväggar och fällbara stolar till golv- och hyllösningar. 

Naturligtvis innebär elektrifiering av skåpbilar att det tillkommer ytterligare krav. Eftersom vikten har en inverkan på ett elfordons räckvidd måste återigen materialen som används vara så lätta som möjligt. Elfordon är dessutom tyngre än sina bränsledrivna motsvarigheter, vilket återigen minskar räckvidden ytterligare, men också lastkapaciteten. De lätta inredningarna som Modul-System redan nu installerar blir alltmer populära.

 

 

På elektriska skåpbilar går det inte att borra direkt i golvet eftersom det finns risk att man skadar fordonets batteri och ledningssystem. När det gäller Modul-Floor tillsätts fixturer med hjälp av ett aluminiumgolv med skenor och utrustningen fästs på extraskenor. I framtiden kan det mycket väl bli så att sidorna på ett fordon inte lämpar sig för borrning. Modul-System limmar redan skenor på sidorna av ett elfordon för att möjliggöra trygg och säker positionering av fixturer. 

Thomas Johansson ser inte inredningen av elfordon som en nackdel för företagets marknadsföring. Tvärtom faktiskt. Allteftersom trenderna utvecklas på LCV-marknaden är det viktigt att ligga steget före konkurrenterna. ”Att installera bra utrustning i ett fordon kan öka andrahandsvärdet.”

 

MODUL-EXPRESS

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera