Guide till elektriska skåpbilar – 2019 års utgåva

Guide till elektriska skåpbilar – 2019 års utgåva

-

Marknaden för lätta nyttofordon håller på att förändras. Diesel är fortfarande det vanligaste drivmedlet för merparten av alla operatörer, men biltillverkarna börjar i allt högre grad att erbjuda hållbara alternativ. När företagen förbereder sig för strängare utsläppsbestämmelser och söker olika sätt att hantera klimatförändringar är den elektriska skåpbilen ett gångbart alternativ för alla enskilda eller flottoperatörer. E-handeln och den kraftiga ökningen av last mile-leveranser driver på förändringen, speciellt i stadsområden, och elektrifieringen av LCV:er är något som i allt högre utsträckning upptar tankarna hos de operatörer för vilka miljömässig hållbarhet är avgörande för företagens framtid.

 

Varför uppgradera till en eldriven skåpbil?

Elfordon ger betydande fördelar för alla företag och de erbjuder avgörande ekonomisk effektivitet. Den el som förbrukas av fordonet och som används för att ladda det är betydligt billigare än motsvarande mängd diesel. På samma sätt är kostnaden för att serva en elektrisk skåpbil relativt låg. Det finns ingen motor att underhålla och det finns även färre delar att kontrollera och byta ut på årsbasis. Det blir allt enklare att hitta laddstationer för att ladda fordonet. Det tar cirka 20 minuter att ladda en elbil, vilket ger en räckvidd på cirka 240 km tyst körning.

Förutom att elektriska skåpbilar kräver mindre underhåll och har lägre driftskostnader ger de även andra fördelar som lägre skatt och kostnadsbesparingar till följd av statliga ”gröna” incitamentsprogram. Det stora antalet diesel- och bensindrivna skåpbilar i drift runt om i världen bidrar i stor utsträckning till att öka koldioxidutsläppen och särskilt i stadskärnorna. Till skillnad från fordon som drivs av fossila bränslen kan elektriska skåpbilar stoltsera med att de inte genererar några utsläpp. Med tanke på att regeringar världen över som har åtagit sig att nå målet om nollutsläpp finns det många fördelar med att köpa en elbil. Det finns ekonomiska incitament för både förare och flottor i form av allt från skattebesparingar och hjälp att köpa-system till undantag från vägtullar.

Att driva en flotta med elfordon kommer också att förbättra varje organisations image. Förutom de långsiktigt lägre driftskostnaderna är det bra ur ett reklamperspektiv att satsa på gröna lösningar.

 

 

Vilka tillverkare erbjuder eldrivna modeller?

I synnerhet Nissan och Renault har gjort sig ett namn på marknaden för elektriska skåpbilar, med två marknadsledare i form av Nissan e-NV200 och Renault Kangoo ZE.

De första enheterna av den nya, helt elektriska e-Crafter från Volkswagen har redan överlämnats till en handfull stora kunder i Tyskland, Storbritannien, Sverige och Nederländerna och fordonet väntas släppas för allmän försäljning i mitten av 2019. Hela sviten av säkerhetssystem från dess dieselmotsvarighet har överförts och skåpbilens smidiga köregenskaper är i stort sett intakta.  

Mercedes Benz trappar upp sin satsning på elektriska skåpbilar med modellerna eSprinter och eVito. Den större eSprinter kommer att finnas tillgänglig 2020, medan den mindre och lättare eVito bör finnas ute hos bilåterförsäljarna i slutet av 2019. Båda fordonen är framhjulsdrivna, vilket gör att det extra elektriska systemet inte resulterar i försämrad lastkapacitet.   

Tillsammans med Ford har Deutsche Post DHL Group tillsammans utvecklat StreetScooter WORK XL. Skåpbilen är byggd på ett Ford Transit-chassi utrustat med en batteri-elektrisk drivlina och kaross som är konstruerad och byggd enligt Deutsche Post DHL:s specifikationer. StreetScooters avger vare sig koldioxid eller lokala luftföroreningar. Som en del av sin ambitiösa GoGreen-kampanj planerar gruppen att ersätta hela sin post- och paketleveransflotta i mitten av perioden med elfordon laddade med el som genererats från förnybara energikällor.

 

Att tänka på

Räckvidden, dvs. den sträcka som kan köras på en enda laddning, är en avgörande faktor att ta hänsyn till när man ska köpa ett elfordon. Många saker kan påverka den specificerade räckvidden – från kallt väder eller användning av luftkonditionering, till extra nyttolast eller passagerare.

I dag är emellertid räckviddsångest alltmer irrelevant. Renault Kangoo uppgraderades för att erbjuda en räckvidd på 270 km på el, vilket motsvarar cirka 200 km i verkligheten. Hack i häl på Renault ligger Nissan, som har uppgraderat sin e-NV200 till en specificerad räckvidd på 280 kilometer. Renaults egen forskning har visat att den genomsnittliga skåpbilsföraren kör ungefär 112 kilometer per dag, vilket innebär att den specificerade räckvidden för de flesta elfordon är ett lämpligt alternativ. Många eldrivna fordonsmodeller har också funktioner för att värma upp sätena och kupén medan fordonet är anslutet till elnätet. Sådana funktioner bidrar till att minska belastningen på batteriet under körningen.

Långväga resor med elfordon kan bara göras om du är säker på att det finns laddningsmöjligheter längs vägen och vid slutmålet. Tiden för att ladda fordonet bör också tas med i beräkningen. Citybaserade budfirmor, lokala myndigheter, allmännyttiga företag, små till medelstora företag och mindre firmor tillhör därför gruppen som har mest att vinna på att uppgradera till elfordon, enligt experterna.

Lastkapacitet och användarvänlig lastning är ytterligare två viktiga aspekter att överväga inför ett fordonsköp, oberoende av bränsletyp. Ju tyngre skåpbilen blir, desto större blir energiförbrukningen. Men en eldriven skåpbil är inte mindre kapabel att transportera stora laster än en motsvarande dieselbil. Nissan e-NV200 till exempel, har samma lastvolym som sin motsvarande dieselversion. Den har dessutom en nyttolast på 770 kg, vilket är ungefär 40 kg mer än dieselversionen. Och Renault Kangoo ZE har en nyttolast på 650 kg, vilket är 20 kg mer än standardversionen av Kangoo-skåpbilen.

Batterierna i en eldriven skåpbil står för en stor del av fordonets vikt. Och behövs det längre räckvidd, krävs det tyngre batterier. För att kompensera för batterivikten – och inte försämra skåpbilens nyttolast – är det viktigt att använda inredning med låg vikt och andra lätta tillbehör. Ultra-höghållfast stål minskar inredningens vikt kraftigt, utan att inverka på vare sig säkerhet eller nyttolast. Med eldrivna skåpbilar är det större risk för att orsaka skador på fordonets batteri och ledningar när man monterar beslag och liknande genom att borra direkt i golvet. Det är därför en god idé att välja ett ”icke-förstörande” golv som kan installeras med lim.

 

 

Är elektrisk drivning framtiden?

Norge är hittills världsledande inom användning av eldrivna fordon. Från skatte- och momsfria inköp till fri parkering och laddning – framgångarna är resultatet av ett antal lokala och nationella incitament. Den norska huvudstaden har också bidragit till etablerandet av en robust infrastruktur för laddning av elfordon.

Biltillverkarnas inställning till elfordon börjar förändras. Klimatförhandlingarna i Paris har lett till åtstramade regler för koldioxidutsläpp från fordon, vilket gör att fossila bränslen fasas ut. Tillverkarna ökar dramatiskt sina ansträngningar för att svara på ett växande kundbehov av hållbara fordon när företag söker olika sätt att hantera klimatförändringar.

Den snabbt ökade försäljningen av elfordon på den kinesiska marknaden har också haft betydelse. Kina är nu världens största marknad, och domineras av inhemska tillverkare. Icke-kinesiska tillverkare är därför extremt angelägna om att ta sig in på den växande kinesiska marknaden, och att samtidigt begränsa importen av kinesiska bilar.

Bilindustrin och regeringar världen över stöder övergången till elfordon för både enskilda och kommersiella flottoperatörer. Ny forskning som bedrivs av Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance har visat att miljömässig hållbarhet är en högprioriterad fråga för företagsflottor. Globala data visade att 66 % av småföretagen förutspår att deras flottor kommer att vara helt elektriska inom de närmaste 20 åren, och där 50 % av företagen tror att detta bara kommer att ta halva den tiden.

Kontakta vårt team för att få mer information om Modul-Systems produkter och uppgraderingar för eldrivna skåpbilar.  

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera