Information från Modul-System HH AB med anledning av Corona viruset

Information från Modul-System HH AB med anledning av Corona viruset

-

Information från Modul-System HH AB med anledning av Corona viruset. Företagsledningen på Modul-System vidtar och värderar kontinuerligt förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen av Corona viruset. Samtidigt är det Modul-Systems fokus att fortsatt hålla igång production och byggnation för att minimera påverkan och eventuella förseningar hos våra kunder.

Som en del i företagets framdriftsplan arbetar vi kontinuerligt med olika metoder för att förhindra alla typer av driftsstörningar så att vår leveransprecision och produktkvalitet ligger i linje med kundförväntan.

  • Vår sälj-och serviceorganisation har öppet som vanligt under ordinarie arbetstid och vi följer upp och svarar på kundförfrågningar, offerter, specifikationer både över telefon och mail.
  • Våra egna påbyggnadsverkstäder i Stockholm och Göteborg har också öppet som vanligt och vi tar emot och hanterar kundfordon på samma premisser som tidigare.
  • Modul-System organisationen arbetar också vidare med produktutveckling som syftar till att lösa kundbehov på bästa sätt, under denna veckan kommer vi även att lansera vår nya Modul-Connect display brytare.
  • Om du vill komma i kontakt med Modul-System för att diskutera ovan information eller om du har andra frågor, vänligen kontakta oss och vi skall svara på bästa sätt.
  • Modul-System vill försäkra kunder, leverantörer och andra intressenter att Modul-System organisationen gör sitt yttersta för att verksamheten skall vara så litet påverkad som möjligt av Corona viruset. Vi kommer att hålla er uppdaterade med ny information så fort tillfälle ges.

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera