Framtidssäkra din fordonsflotta med Modul-Connect Generation 4

Framtidssäkra din fordonsflotta med Modul-Connect Generation 4

-

Modul-Connect, generation 4 – nu med Bluetooth Mesh för en mer högteknologisk och framtidssäker teknik. Med ett meshnätverk som kan sammankoppla upp till 32 000 enheter breddas inte bara räckvidden utan också möjligheterna med Modul-Connect-plattformen. I samspel med generation 4-boxen och de nylanserade produkterna, Klimatsensor, PIR-sensor, och Asset Tracker, skapas mer funktionalitet och bättre prestanda för att optimera fordonsflottan.

Med generation 4 har hela Modul-Connect systemet omvandlats till att kommunicera med Bluetooth Mesh för att kunna möta dagens och framtidens teknologi. Den förbättrade Modul-Connect-plattformen kan nu skapa storskaliga Bluetooth-nätverk mellan Bluetooth-enheterna, vilket skapar en snabbare och säkrare kommunikation. ”Att ligga steget före i den tekniska utvecklingen gör att vi kan framtidssäkra för kunden”, säger Thomas Johansson, Vice VD för Modul-System.

Generation 4 har möjliggjort att Modul-Connect nu kan kommunicera med trådlösa enheter på ett snabbare, stabilare och säkrare sätt än tidigare. I kombination med den nya trådlösa PIR-sensorn och generation 4-boxen går det att ställa in vilken belysning som ska slås på vid detekterad rörelse, vilket gör att belysningen aldrig behöver stå på i onödan. ”Precis som med vårt modulära inredningssystem som underlättar för kundernas arbete gör vi detsamma med fordonsbelysningen”, säger Thomas Johansson

Med Modul-Systems trådlösa klimatsensor kan föraren följa lastutrymmets temperatur och luftfuktighet i realtid genom Modul-Connect-appen eller via en brytarpanel med display. Om temperaturen över- eller understiger de satta gränserna blir föraren notifierad via mobilappen och/eller via displaypanelen vilket ger föraren möjlighet att åtgärda problemet. ”Att investera i en klimatsensor kan minska kostnader relaterat till oförsedda händelser och är en liten investering i det långa loppet”, säger Thomas Johansson

I Kundportalen får flottchefen fullständig översikt över sin flottas klimatförhållanden och blir direkt notifierad vid eventuella avvikelser. Dessutom sparas all temperatur- och luftfuktighetsdata från sensorerna för enkel nedladdning, vilket är användbart i en situation då godsets förhållande kan behöva verifieras.

Med Asset Tracker på värdefull utrustning blir verktygssvinn ett minne blott. När fordonet lämnar arbetsplatsen kollar Modul-Connect generation 4-boxen av att alla verktyg är med, om ett eller flera befinner sig utanför kommer föraren bli notifierad via mobilappen, och/eller via displaypanelen. Dessutom visas senast registrerad position i mobilappen och kundportalen.

”Framtagandet av det nya systemet och produkterna har krävt mycket hårt arbete och engagemang, därför är vi extra stolta över att kunna lanserar Modul-Connect, Generation 4. Genom en uppdaterad mjukvara och flertalet nya produkter hoppas vi att Modul-Connect kan hjälpa fler företag att effektivisera sina fordonsflottor”, säger Thomas Johansson

 

 

Webbplatsen använder cookies.  Läs mer

Acceptera